Skip to main content

Keystone Academy Libraries: Contact Us 联系我们

Library Staff 图书馆教职员
Kristen Billings Feng Chao
Rebecca Leonhard Huichao Emma Li
Yanhua Linda Li Anna Na An
Patricia Power Guo Qing
Jingming Kacy Song Carlie Spruill
Ping Tina Wan Zhihua Lizzy Wang
Jiangshuai Elva Wu Xiaoxu Elaine Yin
Haiyan Annie Zhai Bingqing Zhao
 

 


Keystone Academy Libraries
No. 11 An Fu Street
Houshayu, Shunyi District
Beijing, China 101318
Phone: (86 10) 8049 6008